/เพลงพระราชนิพนธ์มีอะไรบ้าง ?

เพลงพระราชนิพนธ์มีอะไรบ้าง ?

เพลงพระราชนิพนธ์มีทั้งสิ้น 48 เพลง ได้แก่

เพลงพระราชนิพนธ์มีอะไรบ้าง ?

 • แสงเทียน (Candlelight Blues)
 • ยามเย็น (Love at Sundown)
 • สายฝน (Falling Rain)
 • ใกล้รุ่ง (Near Dawn)
 • ชะตาชีวิต (M. Blues)
 • ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men’s Blues)
 • มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guards March)
 • อาทิตย์อับแสง (Blue Day)
 • เทวาพาคู่ฝัน (Dream of Love Dream of You)
 • คำหวาน (Sweet Words)
 • มหาจุฬาลงกรณ์ (Maha Chulalongkorn)
 • แก้วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)
 • พรปีใหม่
 • รักคืนเรือน (Love Over Again)
 • ยามค่ำ (Twilight)
 • ยิ้มสู้ (Smiles)
 • มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)
 • เมื่อโสมส่อง (I Never Dream)
 • ลมหนาว (Love in Spring)
 • ศุกร์สัญลักษณ์ (Friday Night Rag)
 • Oh I say
 • Can’t You Ever See
 • Lay Kram Goes Dixie
 • ค่ำแล้ว (Lullaby)
 • สายลม (I Think of You)
 • ไกลกังวล (When), เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย
 • แสงเดือน (Magic Beams)
 • ฝัน (Somewhere Somehow), เพลินภูพิงค์
 • มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)
 • ภิรมย์รัก (A Love Story)
 • Nature Waltz
 • The Hunter
 • Kinari Waltz
 • แผ่นดินของเรา (Alexandra)
 • พระมหามงคล
 • ยูงทอง
 • ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)
 • เตือนใจ (Old-Fashioned Melody)
 • ไร้เดือน (No Moon), ไร้จันทร์
 • เกาะในฝัน (Dream Island)
 • แว่ว (Echo)
 • เกษตรศาสตร์
 • ความฝันอันสูงสุด (The Impossible Dream)
 • เราสู้
 • เรา-เหล่าราบ ๒๑ (We-Infantry Regiment 21)
 • Blues for Uthit
 • รัก
 • เมนูไข่

ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์

แสงเทียน (Candlelight Blues)

ทรงพระราชนิพนธ์ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2489 และทรงพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน ให้แก่ นายเอื้อ สุนทรสนาน แห่งวงดนตรีสุนทราภรณ์ เพื่อนำออกบรรเลงเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2490

พรปีใหม่

ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2494  ในตอนใกล้ปีใหม่ โดยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่เป็นเพลงแก่ปวงชนชาวไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงเขียนคำร้องให้เป็นคำอำนวยพรปีใหม่ เมื่อเพลงเสร็จสมบูรณ์ จึงพระราชทานให้แก่วงดนตรี  2 วง ได้แก่ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรี สุนทราภรณ์นำออกไปบรรเลงในวันขึ้นปีใหม่  วันอังคารที่ 1  มกราคม พ.ศ. 2495

เราสู้

ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี พ.ศ. 2516  จากคำประพันธ์ ของนาย สมภพ จันทรประภา เมื่อทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง เสร็จแล้วจึงได้พระราชทานให้ พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เป็นผู้เรียบเรียง และโปรดเกล้าโปรด ให้วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ออกบรรเลงในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พ.ศ. 2517