เพลงพระราชนิพนธ์มีอะไรบ้าง ?

เพลงพระราชนิพนธ์มีทั้งสิ้น 48 เพลง ได้แก่ เพลงพระราชนิพนธ์มีอะไรบ้าง ? แสงเทียน (Candlelight Blues) ยามเย็น (Love at Sundown) สายฝน (Falling Rain) ใกล้รุ่ง (Near Dawn) ชะตาชีวิต (M. Blues) ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men’s Blues) มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guards March) อาทิตย์อับแสง (Blue…

ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ท่านทรงมีพระราชปรีชาญาณในเรื่องของวิชาการเป็นอย่างสูง  โดยท่านทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงด้วยตนเองเองหลายต่อหลายเพลงด้วยกัน รวมบทเพลงในพระราชนิพนธ์ของพระองค์มีทั้งสิ้น 48 เพลง มีทั้งเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนอง และเนื้อร้องภาษาอังกฤษ มีทั้งสิ้น 5 เพลง ได้แก่  Echo  ,  Still on My Mind ,  Old-Fashioned Melody , No Moon  และ  Dream Island  รวมทั้งยังมีเพลงที่ท่านทรงพระราชนิพนธ์ทำนองขึ้นในภายหลัง โดยนำไปใส่ในคำร้องซึ่งมีผู้ประพันธ์เอาไว้อยู่แล้ว ได้แก่เพลง เพลงความฝันอันสูงสุด , เราสู้ ,…